Wnioski rejestracyjne dla spółki z o.o.

W celu założenia spółek z o.o. konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków rejestracyjnych oraz wymaganych załączników do nich. Wnioski te dostępne są zawsze w aktualnej wersji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie muszą ich szukać oczywiście Ci, którzy zakładają spółkę z o.o. za pośrednictwem internetu, gdyż potrzebne dokumenty generuje system eMS.

Do rejestracji spółki z o.o. w trybie tradycyjnym potrzebne są następujące wnioski i załączniki:

  • KRS-W3 „Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
  • KRS-WE „Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru”,
  • KRS-WK „Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – organy podmiotu lub wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”,
  • KRS-WL „Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców– prokurenci”,
  • KRS-WM „Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedmiot działalności”.

Poza wnioskami i załącznikami do KRS należy także złożyć kolejną dokumentację, w której skład wchodzi:

– odpis umowy spółki z o.o.m, sporządzonej w formie aktu notarialnego,

– oświadczenie wszystkich członków zarządu o pokryciu kapitału zakładowego,

– oświadczenie o powołaniu członków organów spółki z o.o.,

– lista wspólników podpisana przez wszystkich członków zarządu,

– poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu,

– dowód uiszczenia opłaty sądowej za wpis do Rejestru Przedsiębiorców oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jak zarejestrować spółkę z o.o. przez Internet?

Reklamy