Ile kosztuje założenie spółki z o.o.?

W celu pozyskania większej ilości informacji, zapraszamy na naszą stronę główną!

_____________

Wiadomo, że sama chęć założenia własnego biznesu nie wystarczy. Potrzebny jest do tego jeszcze odpowiedni kapitał. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to zdecydowanie najczęściej zakładana forma działalności gospodarczej. Spowodowane jest to między innymi stosunkowo niskimi kosztami jakie ponieść musimy w ramach rozpoczęcia spółki. Poznaj więc dokładne opłaty związane między innymi ze sprawami notarialnymi oraz załatwieniami w KRS.

Minimalnym kapitałem zakładowym nie należy się przerażać. Wynosi on 5 000 zł lecz jest to znacznie mniejszy niż w przypadku np. spółki akcyjnej (100 000 zł). Notariusz zażąda maksymalnie 160 zł za przygotowanie umowy w formie aktu notarialnego. Każda strona odpisu umowy spółki kosztować Cię będzie 6 zł, co po podliczeniu wynosić może około 90 zł. Od odpisu umowy spółki oraz sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego odliczany jest także podatek VAT, który należy dodać do kosztów. Opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego to 500 zł, a ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł. Konieczne będzie opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 0,5% kapitału zakładowego. Ostatnia z opłat dotyczy potwierdzenia rejestracji na VAT i wynosi ona 170 zł (jeśli jest to konieczne).

Całkowity koszt spółki z o.o. w dużej mierze zależy więc od kapitału zakładowego, lecz zakładając, że wynosi on 5000 zł, z pozostałymi kosztami powinniśmy zmieścić się w 1100 zł.

Reklamy